PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gledesspredar

 

Delt glede = dobbelt glede

Kvinnherad Frivilligsentral ønskjer å rekruttera ungdom i alderen 12 til 18 år til å bli lokale gledesspredarar. Dei er sjølv med å avgjer kva gledesoppdrag som skal gjennomførast. Me møtest på Frivilligsentralen andre torsdagen i månaden klokka 15.00 og planlegg kven me vil gleda. Neste månad går me besøk for gleda nokon. Eksempel på kva ein kan gjera, er å bake noko og ta med på aldersheimen eller laga underhaldning for barnehageborna. Gledesspredarane arbeider alltid i grupper.

Deltakarane kan og rekna med å få vera med på ulike arrangement frivilligsentralen har. Dei kan også i nokre tilfelle få attestar for frivillig innsats.

 

 

Når andre vert glad, vert ein glad sjølv også!